گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

گردباد بزرگ و باور نکردنی در مارشال‌تاون _ ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۸

در این ویدیو شما شاهد تماشای گردباد بزرگ و باور نکردنی در مارشال‌تاون هستید . گردباد نوعی طوفان شَدید است که در آن، باد به دور مرکزی می چرخد و حرکتی مارپیچی به وجود می آورد.