گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

کشف سپر و شمشیر خورزوخان در کهریزک

یک مجرم سابقه دار در کهریزک با نام مستعار خرزوخان توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر شد. از این شرور شمشیر، سپر، کلت و دو چوب آلبالو که سر و ته آن را با پوست گاو پوشانده بود، کشف و ضبط شد.