گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

کارگاه دانش آموزی تولید تریاک

دانش آموزان در مناطق تحت کنترل طالبان در افغانستان مجبور به انجام کارهای نامتعارف از جمله ساخت مواد مخدر هستند. به تازگی فیلمی در شبکه‌های اجتماعی از دانش آموزان در منطقه سنگین ولایت هلمند منتشر شده است که نشان می‌دهد اعضای طالبان برای تولید تریاک از آنها استفاده می‌کنند.