گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

واژگونی هواپیماها پس از طوفان در تگزاس

، ­طوفان و رعد و برق در شمال ایالت تگزاس آمریکا باعث زخمی شدن دست کم یک نفر و وارد آمدن برخی خسارت‌های مالی شد. بر اثر وزش باد‌های سهمگین در شمال تگزاس، برخی از هواپیما‌های کوچک در فرودگاه‌های محلی واژگون شدند.