گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

نجات یک دختر توسط مردی در آب های یخ زده در روسیه

نجات یک دختر توسط مردی در آب های یخ زده در روسیه مردی که برای نجات این دختر وارد آب می‌شود خود چیز زیادی به تن ندارد . در نتیجه دختر نجات پیدا می کند