گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

مقصرین حادثه دانشگاه آزاد

دادستان تهران: بر اساس تحقیق و بررسی حادثه واژگونی اتوبوس در واحد علوم تحقیقات، ٣ عامل اصلی راننده، دانشگاه و پیمانکار به نحو مساوی مسئول شناخته شدند.