گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

مستند مکث : قاچاق کالا و مواد مخدر در مرزهای ایران

مستند مکث : قاچاق کالا و مواد مخدر در مرزهای ایران ، مکث مستندی است از شبکه سه سیما که به وضعیت قاچاق کالا٬ ارز و مواد مخدر در مرزهای ایران می‌پردازد