گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

مستند شوک : آزار و اذیت سگ

در این ویدیو ما شما را به تماشای یکی دیگر از مستندات آزار و اذیت سگ ،دعوت خواهیم کرد - شوک را بیشتر بشناسید - مستند اجتماعی بارویکرد بررسی آسیب های اجتماعی در حوزه های مختلف، دغدغه های اجتماعی روز را آسیب شناسی و در گفت و گو با کارشناسان واکاوی می کند.در