گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

"بدون‌ تعارف"با دلاوران حادثه اهواز

گفتگو برنامه بدون تعارف با نظامی هایی که در روز حادثه تروریستی اهواز برای نجات جان مردم جانفشانی کردند.