گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

فیلمی از انفجار بمب اتمی

انفجار اولین بمب اتمی جهان در صحرای "خورنادا دل موئرتو" نیومکزیکو آمریکا در سال ۱۹۴۵ رخ داد. چند روز پس این آزمایش حمله اتمی امریکا به هیروشیما و ناکاساکی نیز انجام شد.