گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

فروریختن مرگبار ساختمان در استانبول

درپی فروریزی ساختمان مسکونی در استانبول ۲ نفر کشته و ۴ تن دیگر گیر افتادند.