گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

فرود نفس‌گیر و ناموفق یک هواپیما

طوفان اریک و وزش باد شدید در انگلیس مانع از فرود آمدن هواپیمای بریتیش ایرویز در فرودگاه هیثرو لندن شد.