گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

صحنه هایی از تصادف موترسایکل سواران

کلاه ایمنی، کلاه سلامتی است پس استفاده از کلاه ایمنی در موتور سواری ضروری و الزامی می باشد در این ویدیو تاثیر بودن کلاه ایمنی را ببینید