گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

عملیات کمک رسانی به مناطق سیل زده بلغارستان ادامه دارد

بارش باران های سیل آسا در روزهای اخیر خسارات سنگینی را به چندین منطقه بلغارستان وارد کرده است. تنها در مدت سه روز، سیل و طوفان جان شانزده نفر را گرفت و چند تن دیگر مفقود شده اند.