گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

سیل گسترده در چین

در این ویدیو ما شما را به تماشای لحظه هایی از سیل گسترده در چین دعوت می کنیم .