گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

سیل کم سابقه در ژاپن صدهزار نفر را بی خانمان کرد

بر اثر سیل ناشی از طغیان رودخانه ها در ژاپن، دست کم دو نفر ناپدید شدند و تعدادی نیز در خانه هایی که آب آنها را فرا گرفته بلاتکلیف مانده اند. تاکنون حدود یکصد هزار نفر از اهالی جزیره هونشو، از جزایر اصلی تشکیل دهنده کشور ژاپن خانه های خود را تخلیه کرده اند.