سیل شدید در ترکیه - تلکسیران
گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

سیل شدید در ترکیه

بارش شدید باران و سیل در آنکارا پایتخت ترکیه خسارات زیادی به بار آورد.