گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

سیل در پاریس؛ وضعیت هشدار آمیز برای موزه ها و چندین ایستگاه مترو

آب رودخانه سن در قلب پاریس روز جمعه با رسیدن به ارتفاع ۶.۰۵ متر به بالاترین سطح خود در ۳۵ سال گذشته رسیده و آب اکنون خیابان های اطراف رودخانه را در بر گرفته است.