گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

سیلاب سهمگین شمال و شرق ژاپن را فرا گرفت

بر اثر بارش بی وقفه باران و وزش شدید باد در دو روز گذشته، سیلاب وسیعی در شمال و شرق ژاپن به راه افتاده و هزاران نفر گرفتار یا بی خانمان شده اند. بارش باران در ۲۴ ساعت گذشته از مرز ۵۰۰ میلیمتر گذشته است؛ این رقم دو برابر حجم معمول بارش باران در این مناطق در ماه سپتامبر است.