گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

سیلاب در شمال هند و پاکستان دست کم ۳۰۰ کشته به جا گذاشت

جاری شدن سیلاب و رانش زمین در شمال پاکستان و هند دست کم ۳۰۰ کشته و هزاران بی خانمان به جا گذاشت. کشمیر و پنجاب بیشترین خسارتها را از این فاجعه طبیعی دیده است.