گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

سطح آب رودخانه شهر پاریس به بالاترین حد سی سال گذشته رسید

بارش کم سابقه باران در پاریس باعث شده است که سطح رودخانه سن در این شهر به بالاترین حد خود در سی سال گذشته برسد. با توجه به این که پیش بینی می شود بارش باران ادامه داشته باشد، انتظار نمی رود که سطح آب رودخانه کاهش پیدا کند.