گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تصاویر هوایی از یونان پس از سیل

در پی جاری شدن سیل در یونان، بسیاری از ساختمان ها تخریب شده و وسایل نقلیه بر اثر شدت فشار آب با آن جابجا شدند.