گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تصاویری از آب گرفتگی معابر و منازل در تبریز

در پی بارندگی شدید در تبریز، بسیاری از خانه ها و پاساژها دچار آبگرفتگی شدند.