گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

بارندگی شدید و سیل در یونان ۱۵ قربانی گرفت

بارندگی های شدید و جاری شدن سیل در یونان حداقل ۱۵ قربانی گرفت. اکثر این جانباختگان افراد مسنی بودند که جسدشان در خانه هاشان پیدا شد.