گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

بارش باران سیل آسا در شمال غرب کشور

در پی بارش شدید باران در استان های شمال غرب کشور، معابر و خانه ها دچار آب گرفتگی شدند.