بارش باران سیل آسا در انگلستان ادامه دارد - تلکسیران
گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

بارش باران سیل آسا در انگلستان ادامه دارد

ادامه بارانهای شدید در انگلستان منجر به طغیان رودخانه تیمز شده است. بسیاری از خانه های اطراف این رودخانه از بیم سیل تخلیه شده اند و انتظار می رود که در ۲۴ ساعت آینده همچنان سطح آب تیمز افزایش پیدا کند.