گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

انگلستان با سیل دست و پنجه نرم می کند

براثر باران شدید سطح رودخانه تیمز روبه افزایش است. و تابحال طی ده روز اخیر سیل به دست کم ۶۰۰ ساختمان آسیب وارد کرده است.