گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

افزایش قربانیان طوفان و باران سیل آسا در ژاپن

تصاویر ارسالی از مناطق مختلف ژاپن گویای شدت باد و بارانی است که از چند روز پیش این کشور را درنوردیده است. پس از آن که گردباد نیوگوری به طوفان گرمسیری تبدیل شد، انتظار می رود که بارانهای سیل آسا و لغزش زمین در مناطقی از این کشور افزایش یابد.