گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

حوادث جت های جنگی در سال ۲۰۱۷

در این ویدیو ما شما را به تماشای صحنه های دیدنی از برترین حوادث جت های جنگی در سال ۲۰۱۷ دعوت می کنیم ...