گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

سرقت مسلحانه گاو با پژو در همدان

فرمانده انتظامی نهاوند همدان گفت: درگیری مسلحانه سارقین احشام با پلیس نهاوند موجب کشته شدن یک سارق و مجروح شدن دو سارق دیگر شد. سارقین یک راس گاو را در صندلی عقب پژو جاسازی کرده بودند.