گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

ساخت رگ مصنوعی در سیستان و بلوچستان

محققان دانشگاه سیستان و بلوچستان موفق به ساخت رگ مصنوعی با قطر کوچک با بهره گیری از فناوری نانو شدند.