گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

مجروحان زمین لرزه نپال در انتظار کمک دارویی اند

با گذشت چهار روز از زمین لرزه نپال همچنان گروهی از زلزله زدگان در انتظار دریافت کمکهای بین المللی از جمله کمکهای دارویی هستند. بر اساس گزارشها، کمکهای بین المللی تا ساعاتی دیگر به این منطقه می رسد.