گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

زلزله ۶.۶ ریشتری در ایتالیا

بار دیگر زلزله ای به شدت ۶.۶ ریشتر مرکز ایتالیا را لرزاند. هنوز هیچ گزارشی درباره تلفات جانی این زمین لرزه گزارش نشده است. مرکز زلزله در ۶۸ کیلومتری شهر پروجیا بوده و در ۱۵۰۰ متری سطح زمین رخ داده است.