گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

زلزله شدید در عراق که در تهران خانه‌ها را به لرزه درآورد

یکشنبه شب زمین لرزه ای شدید عراق را لرزاند که آثار آن در غرب کشور و حتی در تهران حس شد.