گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تصاویری از تلفات زلزله در مرز ایران و عراق

زلزله ای به بزرگی ۷.۳ ریشتری در شهر حلبچه، مرز بین ایران و عراق تلفات جانی و مالی فراوانی را در پی داشت.