گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

دستگیری باند ۱۰ میلیون پوندی مواد مخدر توسط پلیس اسپانیا

پلیس اسپانیا ۱۶ نفر (۷ نفر در بریتانیا) را پیش از ساختن آزمایشگاه وسیع مواد مخدر بازداشت کرد. در این عملیات ۱۵ هزار لیتر مواد شیمیایی که با آن بیش از ۵ میلیون پوند آمفتامین و اکستازی میتوان تولید کرد، ظبط شده است.