گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

خسارت‌های طوفان در ایالت تگزاس آمریکا

عبور طوفان قدرتمندی از آسمان ایالت تگزاس در آمریکا، باعث کشته و مجروح شدن چند نفر شد.