گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

وقوع حوادث با آمبولانس در روسیه

دوربین نصب شده روی داشبورد خودروها، لحظه تصادفات آمبولانس در روسیه را ثبت کرده است.