گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

صحنه هایی از تصادف آمبولانس در روسیه

در این ویدیو صحنه هایی از تصادفات رانندگی آمبولانس هایی با خودرو، موتور و انسان در روسیه دیده می شود.