گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تعقیب و گریز نفس گیر گازوئیل کش توسط ماموران انتظامی در بلوچستان

راننده مجبور است برای فرار از توقیف خودرو و جریمه سنگین و سرسام آور از دست ماموران فرار کند چون تمام سرمایه زندگی و شاگردی که با وی کار می کند همین ماشین و همین بار چند گالن سوختگازوئیل و بنزین است.