گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

بهترین مجموعه تصادفات (دوربین داشبورد) ۳۰ || ژوئیه ۲۰۱۷

در این ویدیو شما بهترین مجموعه از تصادفات رانندگی که توسط دوربین های داشبورد گرفته شده است را مشاهده می کنید . این دوربین با یک گیره مخصوص به شیشه ی جلویی ماشین متصل می شود . و زمانی که اتومبیل حرکت میکند شروع به تصویر برداری کرده و در صورت تصادف می توان از آن به عنوان یک شاهد استفاده کرد