گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تعقیب و گریز پلیس تهران با پراید سرقتی در خلاف جهت خیابان

در محدوده میدان انقلاب و چهارراه ولیعصر، پلیس به دنبال خودروی پراید سرقتی که در خلاف جهت رانندگی می کند، است.