تعقیب و گریز سارق خودرو درمیدان شوش تهران - تلکسیران
گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

تعقیب و گریز سارق خودرو درمیدان شوش تهران

ماموران پلیس آگاهی در تعقیب و گریز بی امان با سارق خودرو موفق شدند در کمتر از ۸ دقیقه وی را در حوالی میدان قیام دستگیر کنند.