گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تعقیب و گریز راننده مست در تهران

در این ویدیو تعقیب راننده مست در تهران توسط پلیس راهنمایی رانندگی مشاهده می شود. همچنین مصاحبه ای با رانندگان خلافکار صورت گرفته است.