گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تعقیب خلافکاران توسط پلیس تهران

در این ویدئو تعقیب و گریز پلیس ایران با یک خودرو دیده میشود، خودروی خلافکاران با شاتگان و کلت به سمت پلیش شلیک میکند.پلیس با پنچر کردن دو لاستیک خودرو موفق به بازداشت خلافکاران میشود.