گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

حداقل ۱۰ کشته در ریزش بهمن در جمهوری کاباردینو

ریزش بهمن در پیست اسکی چگت در جمهوری کاباردینو-بالکاریا در روسیه باعث شد حداقل ۴ تن جان خود را از دست بدهند.