گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

(۳۶۰) سفر به قلب یک آتشفشان فعال

بخشی از یک ماجراجویی تحقیقات علمی است، یک گروه از کوهنوردان تلاش می کنند تا به یک آتشفشان فعال بروند . شما بخشی از این عملیات را در این ویدیو ۳۶۰ درجه می بینید.