گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آتش سوزی هواپیمای ماهان در فرودگاه امام

امروز در فرودگاه امام خمینی یک فروند از هواپیماهای اسقاطی ماهان دچار آتش سوزی شد که ماموران آتش نشانی موفق به مهار آتش شدند.