گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

موشک ها خواب را از چشمان سعودی ها گرفت

شب گذشته یمن با شلیک ۷ موشک به سمت عربستان سعودی که طبق گزارشات هدف یکی از آن ها شهر ریاض بوده، خواب را از چشمان سعودی ها گرفت.