گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

انفجار یا انهدام موشک در ریاض

مقامات سعودی اعلام کردند موشک های یمنی را منهدم کرده اند.